Autorski CD album Vlade Veselinovića “BALKAN NA MOJ NAČIN, KROZ ZVUKE HARMONIKE”

Autorski CD album Vlade Veselinovic BALKAN NA MOJ NACIN KROZ ZVUKE HARMONIKE

1. Tuga za Jug (muzika i aranžman: V. Veselinović)
2. Zavodnička igra (muzika i aranžman: V. Veselinović)
3. Petrovo kolo (muzika i aranžman: V. Veselinović)
4. Pletenica (muzika i aranžman: V. Veselinović)
5. Rumunski izvor (muzika i aranžman: V. Veselinović)
6. Pirotski čoček (muzika i aranžman: V. Veselinović)
7. Harmonikaški pozdrav Šumadiji (muzika i aranžman: V. Veselinović)
8. Šareno oro (muzika i aranžman: V. Veselinović)
9. Majino oro (muzika i aranžman: V. Veselinović)
10. Skandinavka kolo (muzika: Ćamil Ikanović, aranžman: V. Veselinović)

CD možete naručiti putem maila: muzikaharmonike@gmail.com


O INSTRUMENTALNOM AUTORSKOM ALBUMU “BALKAN NA MOJ NAČIN”
(piše: Dragiša Milanović, profesor i solista na harmonici)

  Pojava Veselinovića kao instrumentalnog soliste na harmonici, predstavlja u samom startu sinonim za kvalitet i profesionalizam u pravom smislu te reči, kada je u pitanju tradicionalna narodna muzika i njena prava i kvalitetna interpretacija. Imajući uvid u veoma širok auditorijum poštovaoca njegovog rada iz minulog perioda, samim tim i očekivanja su velika od autorskog CD-a sa različitim stilovima u oblasti narodne muzike, koji će sigurno naći veliki broj slušaoca njegove muzike. S obzirom da se radi o mladom i perspektivnom izvođaču, to će ujedno biti i velika počast za njega kao umetnika koji se trudi da u svojim delima zadrži ono što je iskonski najvrednije i najkvalitetnije u našoj narodnoj muzici.

  U veoma teškom vremenu za sve vidove reproduktivne umetnosti, autorski CD Veselinovića može da predstavlja odsjaj nade da će pravi kvalitet uvek izaći na videlo i površinu uprkos poteškoćama, što može predstavljati i podstrek mladim nadolazećim talentovanim izvođačima. I sa polazišta profesionalnog aspekta autora kao kompozitora skoro svih numera na CD-u, treba naglasiti da je uložen ogroman trud i veliko znanje da se postigne takav zanimljiv kolaritet kompozicija sa različitim stilovima. Pored odlične instrumentalne tehnike Veselinović poseduje i prelep i nežan ton kojim nas smelo vodi kroz raznolike pejzaže Balkana i njegove najupečatljivije predele. U mnogim numerama su upečatljive polazne teme koje se lako pamte, a neke od kompozicija (misli se prvenstveno na Majino oro), su i hitovi zahvaljujući sajtovima na internetu, gde se veoma rado slušaju već duži period.

  Treba napomenuti da se na albumu nalaze deset kompozicija različitih stilova. U program su vešto upakovani autentična Južna Srbija, Makedonija, Šumadija, primese Bugarske i Rumunija. Veoma upečatljivi su i aranžmani koji stvaraju izvanredan privid autentičnih orkestara za sve stilove. Posebno se izdvaja cimbal, kao i neponovljive improvizacije koje su karakteristika za „južnjačku“ muziku. Uz sve to autor se trudi da svakoj od kompozicija da svoj pečat u izvođenju, što je karakteristika za umetnike koji teže ka sopstvenom stilu prepoznatljive interpretacije.

  Kompozicije „Tuga za jug“, Zavodnička igra“, „Pletenica“, „Pirotski čoček“, „Šareno oro“ i „Majino oro“ su karakteristične numere sa podneblja „juga“, koje obiluju prebogatom ritmikom i ornamentikom, tako da možemo da vidimo da nabrojane kompozicije čine osnovu programa kojom se izvođač predstavlja u najboljem svetlu. U gotovo svim numerama provlači se upečatljiva nit izvođača, što će u buduće biti jaka osnova za prepoznatljivost stila kod slušaoca.

  Značajno mesto na albumu zauzimaju i kola sa šumadijskom stilistikom. „Petrovo kolo“ i „Harmonikaški pozdrav Šumadiji“ su prelepe minijature sa složenom ornamentikom što će sigurno imati jak odjek za mnoge harmonikaše, ljubitelje i izvođače ovog stila.

  I na kraju u virtuoznim minijaturama „Rumunski izvor“ i „Skandinavka kolo“ izvođač maestralno pokazuje svoju tehničku raskoš i vladanje instrumentom, dostojnog koncertnog podijuma.

  Stiče se utisak posle slušanja snimljenog materijala, da je u celini napravljena jako prijatna zvučna slika, koja će sigurno naći topao prijem i kod slušalaca koji se profesionalno ne bave muzikom. Čvrstog sam ubeđenja da predstavljeni materijal ima kvaliteta da ga uvrstimo u nešto trajno i lepo koje će sigurno nekada postati deo nasleđa i kulturne baštine iz ovog dela jugoistočne Srbije.

19. 06. 2016.