Harmonika - ime instrumenta

Istorijat razvoja harmonike, muzeji, škole, vrste i tipovi instrumenta, harmonika u muzici Balkana i u svetu.
Avatar
Webmaestro
ADMINISTRATOR
ADMINISTRATOR
Postovi: 1346
Učlanjen: 01 Jan 1970, 01:00
Kontakt:

Harmonika - ime instrumenta

Post od Webmaestro » 22 Sep 2012, 20:07

Ime instrumenta - harmonika, kako se u Srbiji zove, nastalo je od grčke reči "harmonikos" - što znači sklad ili uskladjenost. Od iste reči potiče naziv i za harmoniju. Italijansko ime za harmoniku "fisarmonica" potiče od nemačke reči "physarmonikaz", a koje je nastalo kao složenica takodje od grčkih reči "fisa" - meh, i "harmonikos" - sklad, što bi značilo "harmonika sa mehom". Pored reči harmonikos, naziv instrumenta bazira se u mnogim zemljama i krajevima sveta na reču akord. Akord se kaže na italijanskom jeziku "accordo", na engleskom "chord", tako da je harmonika dobila veoma mnogo različitih naziva u raznim krajevima sveta. Prvobitna imena su se vremenom menjala zajedno sa njenim usavršavanjem i razvojem, kao i njenim širenjem u različite zemlje i kontinente sveta.

Jedan muzički instrument, za koji se može reći da i on predstavlja na izvestan način idejne i koncepcijske korene nastanka harmonike, jer je imao meh za duvanje i dirke za sviranje, zvao se "aeolidikon" (eng. aeolidicon). Konstruisao ga je oko 1800. godine Ešenbah (Eschenbach) u Hanburgu. Naredni modeli instrumenta na bazi slobodnih jezičaka koji su bili preteče harmonike imali su egzotična imena: "melodeon" (eng. melodeon), "aerofon" (eng. aerophone), "fisharmonika" (eng. physharmonica), "uranion" (eng. uranion), "terpodion" (eng. terpodion), "organo - violin" (eng. organo - violine), "aeolin" (eng. aeoline), "melofon" (eng. melophone), "organ - ekspresif" (eng. orgue - expressif), "serafin" (eng. seraphine) i druga.

Razvoj dovodi do instrumenata različite veličine i oblika, od usnog duvanja vazduha, preko nožnog do ručnog meha za duvanje, od drvenih do metalnih jezičaka, uz stalno poboljšavanje melodičnosti i tonskih karakteristika. Od instrumenta sa nožnim pokretanjem meha nastaje "harmonijum" ili "jezičak - orgulje", a od instrumenta sa ručnim pokretanjem meha "akordion" (eng. accordion) i "koncertina" (eng. concertina), i sa usnim duvanjem "harmonika" (eng. harmonica) ili "usne orgulje" (eng. mouth - organ).

Prvi model i prototip svog instrumenta 1821. godine, Kristijan Ludvig Bušman je nazvao "aura" (nem. aura). Sledeći instrument sa mehom i dirkama Bušman je nazvao najpre "ručna aeolina" (nem. hand - aeoline), a nešto kasnije "koncertina" (nem. konzertina). To ime se zadržalo i do dan danas. Kiril Demijan koji je patentirao harmoniku 1829. godine, učinio je to pod imenom "akordion" (eng. accordion). Čarls Vitston koristio je za svoj patent simfonijuma naziv "symphonium".

U nekim zemljama koriste se vrlo često humoristična imena za harmoniku. Tako se u SAD harmonika naziva i "plisirani klavir" (eng. pleated piano), "stomačni put" (eng. stomach steinway) i "trbušna jabuka" (eng. belly baldwin). U Francuskoj klavirska harmonika zove se "klavir sa naramenicama". Zbog karakterističnog zvuka koncertina ima ime "koncert vrištač" (eng. concert screamer) ili "stalni vrištac" (eng. constant screamer). Lista imena koja se koriste u različitim krajevima sveta, veoma je duga i odnosi se na različite vrste i tipove harmonika, kao što pokazuje i spisak nekih od naziva:
 • Akkordeon (akordeon) - nemački naziv
  handharmonika (hand harmonika) - nemački naziv za "ručnu" harmoniku
  Klavier - harmonika (klavir harmonika) - nemački naziv za klavirsku harmoniku
  Accordion (akordion) - engleski naziv
  Piano Accordion (piano akordion) - engleski naziv za klavirsku harmoniku
  Chromatic Accordion (hromatik akordion) - engleski naziv za harmoniku dugmetaru
  Accordeon (akordeon) - francuski naziv
  Acordeao (akordeao) - portugalski naziv
  Acordeon (akordeon) - španski naziv
  Akordeon (akordeon) - češki naziv
  Harmonika - srpski naziv
  Dragspel (dragšpel) - švedski naziv za harmoniku dugmetaru
  Handklaver (handklaver) - švedski naziv za klavirsku harmoniku
  Hanuri (hanuri) - finski naziv
  Fisarmonica (fisarmonika) - italijanski naziv
  Baяn (bajan) - ruski naziv za harmoniku dugmetaru
  Garmon (garmon) - ruski naziv koji se koristi u nekim krajevima Rusije i zemljama bivšeg SSSR-a
  Garmonika (garmonika) - ruski naziv
  Garmoška (garmoška) - ruski narodni naziv
  Talьanka (taljanka) - ruski naziv za jednorednu dijatonsku harmoniku
  Armonikata (armonikata) - makedonski naziv
  Draegenkammarorgel (dragenkamarorgel) - naziv koji se korsiti u nekim krajevima Švajcarske
  Schwyzerorgeli (švicerorgeli) - švajcarski naziv
  Dragharmonika (dragharmonika) - naziv koji se korsiti u Skandinaviji
  Bosca Ceol (boka keol) - irski naziv
  Button Accordion (buton akordion) - engleski naziv za harmoniku dugmetaru
  Mello - Piano (melo piano) - australijski naziv za klavirsku harmoniku
  Melodion (melodion) - internacionalni naziv za jednorednu dijatonsku harmoniku
  Sun Fin Chin (sun fin čin) - kineski naziv
  Trekharmonika (trekharmonika) - holandski naziv
  Monika (monika) - holandski naziv nastao skraćivanjem naziva harmonika
  Trekspil (trekšpil) - norveški naziv
  Trekzak (trekzak) - belgijski naziv
  Gombos (gomboš) - madjarski naziv
  Gombos Harmonika (gomboš harmonika) - madjarski naziv za harmoniku dugmetaru

U razvojnim etapama instrumenta, nastala su neka imena kao što su:
 • Aeoline (aeoline)
  Aeolidicon (aeolidikon)
  Aerophone (aerofon)
  Organo violine (organo violine)
  Orgue - Expressif (orgulje - ekspresiv)
i druga, koja su trajala u odredjenim vremenskim periodima razvoja harmonike.


U svetu postoje imena harmonike koja su vezana za pojedine vrste i tipove instrumenta.
 • Anglo Concertina (anglo koncertina) - engleski naziv za englesku koncertinu
  Anglo - German Concertina (anglo - dzerman koncertina) - engleski naziv za anglo - nemačku koncertinu
  Bandoneon (bandoneon) - internacionalni naziv za bandoneon
  Button Box (batn boks) - engleski naziv za malu dijatonsku harmoniku
  Kemnitzer Koncertina (kemnicer koncertina) - nemački naziv za nemačku koncertinu
  Concertina (koncertina) - engleski naziv za koncertinu
  Duet Concertina (duet koncertina) - engleski naziv za duet koncertinu
  English Concertina ( ingliš koncertina) - engleski naziv za englesku koncertinu
  German Concertina (dzerman koncertina) - engleski naziv za nemačku koncertinu
  Koncertina - srpski naziv za koncertinu
  Pedalovka - ruski naziv za harmoniku sa nožnim pokretanjem meha
  Tina (tina) - skraćeni naziv nastao skraćivankjem reči koncertina na više jezika
  Zieharmonika (ziarmonika) - nemački naziv za harmoniku sa mehom
  Squashbox (skuožboks) - naziv koji se koristi u Južnoj Africi za koncertinu

Različite vrste harmonika prisutne su u raznim krajevima sveta i narod iz tih regiona davao je ime instrumentu svojim jezikom a prema sopstvenim asocijacijama. Tako su nastala imena:
 • Buzika (buzika)
  Box (boks)
  Harmonieflute (harmonieflute)
  Lindanda (lindanda)
  Lootspill (lutšpil)
  Melophone (melofon)
  Music box (muzik boks)
  Organetto (organeto)
  Polka Box (polka boks)
  Realejo (realejo)
  Sanfona (sanfona)
  Uranion (uranion)
  Seraphine (serafin)
  Squeezebox (skuizboks)
  Steirisch (štairiš)
  Transichord (transikord)

Harmonika je instrument čiji se naziv menja od regiona do regiona više od bilo kog drugog muzičkog instrumenta. Samo u Belgiji se pored naziva "trekzak" koristi više imena za harmoniku, a to su:
 • Harmonica 8harmonika)
  Harmoneon (harmoneon)
  Terodion (terodion)
  Trek (trek)
  Trekorgel (trekorgel)
  Trekbuul (trekbul)
  Trekker (treker)
  Rekorgel (rekorgel)
  Knieharmonika (kniharmonika) i
  Serinette (serinete)

Pored uobičajenih imena za harmoniku koja se korsite u Rusiji (bajan, garmon, garmonika, garmoška, taljanka) postoji i niz drugih imena koja bliže odredjuju vrstu i tip harmonike, a posebno region u kome je nastala ili u kome se proizvodi:
 • Venka - bečka jednoredna dijatonska harmonika
  Vjatskaja - model nastao u Vjatskoj guberniji, sa 16 dirki i tri basa
  Flejtina - francuski model harmonika M. Bernarda
  Čerepovka - harmonika koja se proizvodi u Čerepovcu
  Rusjanka - harmonika iz 1860. godine proizvedena u gradu Eljcu
  Vologodskaja - jednoredna harmonika nastala u Vologodskoj guberniji
  Bologoevskaja - model jednoredne harmonike iz Novgorodske gubernije
  Peterburgskaja - dvoredna harmonika razvijena u Sankt Peterburgu
  Saratovskaja - moderna koncepcija harmonike razvijena u Saratovu
  Livenka - harmonika koju su proizvodili seljaci u okolini grada Livni
  Rojaljnaja - klavirska harmonika, kako se naziva u Tulskoj guberniji, po tome što se klavir na ruskom naziva rojalj
  Eleckaja odnorjadnaja - jednoredna harmonika iz Orlovske gubernije
  Akrobatičeskaja - harmonika za estradni cirkus
  Čerepaški - mala cirkuska harmonika
  Beloborodovskaja - harmonika konstruktora Beloborodova
  Sibirskaja fisovaja - harmonika nastala na severnom Uralu i Sibiru
  Pšine - model azijske harmonike
  Smolenskaja - harmonika razvijena u Smolenskoj guberniji
  Tatarskaja - harmonika koja se proizvodila u TatarstanuAnalizom naziva za harmoniku na različitim jezicima i u različitim regionima, vidi se da Srbi imaju naziv "harmonika" , koji nije široko rasprostranjen, jer se pod tim imenom u svetu uglavnom podrazumeva usna harmonika. "Harmonika", prema opštem mišljenju eminentnih umetnika nije adekvatan naziv za instrument, koji se kod nas pod tim imenom podrazumeva. To je opšti naziv, koji se odnosi na sve vrste i tipove harmonika, pa je potrebno zbog preciznosti u izražavanju uz njega dodati i pridev, klavirska ili dugmetara. Posebno je grub naziv "harmonika dugmetara" koji je kod nas uobičajen. Instrumentalista koji svira na harmonici naziva se harmonikaš. I taj naziv je bez dovoljno estetskog izraza, pa asocira više na muzikante koji sviraju pod vašarskim šatorima i kafanama nego na akademski obrazovane izvodjače i koncertne umetnike. Zbog toga je u našem školskom sistemu kao kvalifikacija učenika na diplomi uveden naziv "akordeonist" koji nije potpuno adekvatan, čak je malo i usiljen, jer mi harmoniku ne zovemo akordeon.

Verovatno bi se internacionalizacijom imena instrumenta prevazišli problemi njegovog naziva, kako u raznim krajevima sveta, tako i kod nas. Internacionalna udruženja i organizacije eksperata za harmoniku bi mogle da daju svoj doprinos rešenju ove problematike. Jedna od karakteristika, koja je dosta izraženija kod harmonike nego kod drugih muzičkih instrumenata, jeste različito shvatanje mesta i uloge instrumenta u muzičkoj kulturi raznih naroda. Samo ime instrumenta, tip i model harmonike, konstrukcijsko rešenje, tehnika izvodjenja, muzički žanr koji se najviše svira i popularnost u velikoj meri vezani su za odredjene narode i geografska područja sveta.Tekst: Ljubomir LukićAvatar
qwert
120 basova
120 basova
Postovi: 126
Učlanjen: 01 Jan 1970, 01:00

Re: Harmonika - ime instrumenta

Post od qwert » 27 Sep 2012, 08:32

Stvarno svakakvih informacija na ovom forumu, ovde je ENCIKLOPEDIJA HARMONIKE :jdishddf:Odgovori