Pesma i harmonika – iz predgovora

Notna knjiga PESMA I HARMONIKA / Vlada Veselinović
 
 
 
PESMA I HARMONIKA

Tradicionalne narodne pesme u aranžmanima prilagođenim za harmoniku

Format: A-4
Obim: 62 strane
Naslovna: zlatotisak

 
 
 

Knjigu možete naručiti putem maila: [email protected]
ili preko kontakt stranice: KONTAKT


Iz predgovora (tekst: Dipl. Ph. Miroslav Perić)

„Umetničko stvaralaštvo i kreativnost najvernije oslikavaju bogastvo duha jednog naroda. U tom smislu, Balkan nije samo bogat, Balkan je raskošan. Pesma i muzika koju su stvarali znani i neznani pojedinci iz naroda ima neizmernu vrednost, a oni koji su te pesme i muziku sačuvali s pravom se mogu smatrati čuvarima narodnog blaga. Mnogi muzičari, od amatera do profesionalaca, razumeju da su izvornost i tradicija duboko utkani u identitet naroda, i na pravi način narodnu muziku čuvaju od loših uticaja i improvizacija. Jedan od njih je i autor ove knjige Vlada Veselinović.

U svim prethodnim izdanjima ovog autora (četiri elektronske zbirke u pdf formatu), a posebno u štampanom izdanju knjige Škola narodne muzike za harmoniku, vidi se jasna i nesebična želja autora da do najfinijih detalja zapiše muziku, sa autentičnom ornamentikom i prstoredom koji je potreban da bi se takva ornamentika izvela. To su detalji kojih nije bilo u većem delu dosadašnje literature i koje su do sada prenosili samo vrhunski učitelji u praksi. Nakon ovih izdanja, na red su došle i pesme. Iako naizgled jednostavne za instrumentalno izvođenje, pesme zapravo predstavljaju osnov za razumevanje emocije koju muzika treba da prenese. Pravilno izvođenje pesme na harmonici je često težak zadatak i za one instrumentaliste koji se mogu pohvaliti zavidnom tehnikom, što nije samo mišljenje pisca ovog teksta, već i vrhunskih umetnika instrumentalista.

Notni zapisi u knjizi Pesma i harmonika su prilagođeni instrumentalnom izvođenju i sadrže melodijske šare, harmonske prelaze i bogatu ornamentiku koju je stilizovao autor u skladu sa izvornim izvođenjem pesme, što predstavlja poseban kvalitet zbirke. Kod pojedinih pesama zapisani su i rubato uvod ili foršpil koje je autor smatrao atraktivnim za izvođenje. Aranžman za harmoniku je zapisan u dva linijska sistema: desna ruka sa ornamentikom i prstoredom i leva ruka sa harmonijama i prelazima u basu. Obzirom da mnogi harmonikaši pri sviranju sa orkestrom zapostavljaju značaj leve ruke i sviranja basova, ovakav zapis naglašava harmoniju kao bitan element pesme bez kojeg pesma gubi na emociji i autentičnosti. U posebnom linijskom sistemu, uporedo sa aranžmanom za harmoniku, zapisana je i glavna melodija sa tekstom koju izvodi vokal. Ovo je autor smatrao važnim jer je prilikom instrumentalnog izvodjenja pesme potrebno dobro poznavati osnovnu melodiju pesme, kao i tekst koji određuje izvođački karakter. 

Način na koji je ova zbirka pesama realizovana ukazuje na to da je namenjena pre svega muzičarima koji već imaju osnovna znanja i tehniku sviranja, ali s obzirom da je u posebnom linijskom sistemu zapisana samo melodija pesme bez ornamentike, zbirku mogu koristiti i apsolutni početnici.

Izbor pesama će zadovoljiti ukuse pravih poznavaoca i ljubitelja, a mlađoj gardi muzičara koji su spremni da preuzmu ulogu čuvara našeg balkanskog blaga preporučujem da zapisane pesme uz vežbu i poslušaju u izvornom izvođenju starih majstora, što je danas putem interneta lako dostupno.

Autoru knjige, Vladi Veselinoviću, u svoje ime i u ime svih onih kojima će ovako temeljno zapisana literatura značiti u daljem muzičkom radu i napredovanju, jedno veliko hvala za uloženi trud.“