NARODNA KOLA NA KLAVIJATURI (PDF zbirka notnih zapisa)

Notni zapisi narodnih kola originalno izvođenih na klavijaturi.

Za naručivanje pišite nam na mejl: [email protected]
ili preko kontakt stranice: KONTAKT

Zbirka sadrži notne zapise efektnih narodnih kola u sjajnom „šumadijskom“ stilu koja su stvarali i izvodili veliki umetnici na klavijaturama. Notni zapisi su sa prstoredom, što je veoma bitan segment za tehnički ispravu interpretaciju. Takođe je zapisana harmonija (akordi), kao i, naravno, kompletna ornamentika – „trileri“ bez kojih je narodna muzika nezamisliva.

SADRŽAJ: Bulbudersko kolo (Joca Marinković – Joca Balja), Darino kolo (ansambl Braće Nikolić, solista na orguljama Mića Nikolić), Jocino stakato (Joca Marinković – Joca Balja), Kockarsko kolo (Nikolica Stević), Ljubomora kolo (Nikolica Stević), Mačvansko kolo (Dragan Ćirković Ćira), Meraklijska šetnja (Mića Nikolić), Šabačko kolo – Mićina zavrzlama (Mića Nikolić), Radetovo kolo (Mića Nikolić), Šabački vez (ansambl Braće Nikolić, solista na orguljama Mića Nikolić).

Primer notnog zapisa iz zbirke:

Za naručivanje PDF zbirke pišite nam na mejl: [email protected]
ili preko kontakt stranice: KONTAKT