VLAŠKA KOLA na harmonici (analiza izvođenja vlaškog melosa i notni zapisi vlaških kola)

Vlaska kola na harmonici - notna knjiga

VLAŠKA KOLA na harmonici
Analiza izvođenja vlaškog melosa i notni zapisi vlaških kola

Format: A-4
Obim: 92 strane
2017. godina

Knjigu možete naručiti putem maila: [email protected]
ili preko kontakt stranice: KONTAKT

 Na početku knjige data je analiza izvođenja vlaškog melosa na harmonici. Ova tematika obrađena je kroz tri celine: ukrasi (ornamentika) u vlaškoj muzici, ritmičke karakteristike i osobenosti, i tipične vlaške harmonije i bas figure. Ipak, najveći deo knjige zauzimaju kompletni notni zapisi za 30 vlaških kola, koja su komponovali i izvodili izuzetni umetnici i majstori na svom instrumentu. Sva ova odabrana kola u celini sadrže sve stilske elemente vlaškog melosa. Kola su zabeležena precizno i tačno. Celokupna ornamentika zabeležena je malim notama uz glavnu notu, pa na taj način ne može doći do zabune oko izvođenja ukrasa. Iznad svake note zabeležen je prstored za klavirsku harmoniku, a označena je i kompletna harmonija. Ovaj materijal biće od velike pomoći svima koji žele da vlaška kola izvode tačno i stilski ispravno. Autor je imao za cilj da sa ovom knjigom predstavi i sačuva od zaborava sve vredonosti koje vlaška instrumentalna muzika ima, te da ovaj materijal doprinese kulturi, kao i negovanju pravih vrednosti kada je reč o narodnoj muzici za harmoniku. Pored toga, ova knjiga biće značajna svima koji sviraju harmoniku (ali i ostalim instrumentalistima) i žele da uče ili proširuju svoje znanje i repertoar.

SADRŽAJ:

– UKRASI (ORNAMENTIKA) U VLAŠKOJ MUZICI

– RITMIKA U VLAŠKOJ INSTRUMENTALNOJ MUZICI

– HARMONIJA I BAS FIGURE

ZAJEČARSKI VEZ (V. Kokorić)

EKSPRES BORSKO KOLO (S. Božinović)

ŽAGUBIČANKA (J. Stanojević, interpret: M. Kodić)

VLAŠKI MELEM (S. Božinović)

LAZNIČKO KOLO (T. Paunović)

SNEGOTINSKO (D. Pavlović, interpret: M. Stefanović)

VLAŠKA MEDENICA (S. Božinović)

HOMOLJSKO SRCE (R. Jovanović Meneka)

VLAŠKI POSKOK (D. Aleksandrić, S. Nikitović)

KRAJINSKI DUKAT (S. Demirović)

TRNAVKA KOLO (S. Božinović)

VLAŠKI ŽUBOR (R. Marinković Budža)

KOLO IZ MUSTAPIĆA (V. Kokorić)

BOBOVKA KOLO (M. Kodić)

TOZINO KOLO (S. Božinović)

VLAŠKA TROJKA (D. Pavlović)

VLAŠKI BISER (D. Aleksandrić, T. Miljić)

BRODIČANKA KOLO (M. Matušić)

PLANINSKI VIHOR (S. Demirović)

VLAŠKI PRSTOLOM (S. Božinović)

BREZONIČKO KOLO (M. Futo, interpret: Lj. Vojvodanović)

HOMOLJSKI VEZ (V. Kokorić)

RAKOBARKA KOLO (D. Pavlović)

VLAJNINO KOLO (T. Miljić)

BELJAJKA KOLO (M. Kodić)

VLAŠKI ZAPLET (S. Demirović)

ZLOTSKA VLAJNA (S. Božinović)

BATUTA (V. Matušić)

HOMOLJANKA KOLO (T. Paunović)

ZLOĆANKA KOLO (R. Kostić)

Knjiga "VLAŠKA KOLA na harmonici"

Knjiga „Vlaška kola na harmonici“ – analiza izvođenja vlaškog melosa i notni zapisi vlaških kola

Knjiga "Vlaska kola na harmonici" - notni primer

Primer notnog zapisa iz knjige

Knjiga "Vlaska kola na harmonici" - notni primer

Primer notnog zapisa iz knjige