NARODNA KOLA NA KLAVIJATURI (PDF zbirka notnih zapisa)

Notni zapisi narodnih kola originalno izvođenih na klavijaturi.

Za naručivanje pišite nam na mejl: [email protected]
ili preko kontakt stranice: KONTAKT

Zbirka sadrži notne zapise efektnih narodnih kola u sjajnom „šumadijskom“ stilu koja su stvarali i izvodili veliki umetnici na klavijaturama. Notni zapisi su sa prstoredom, što je veoma bitan segment za tehnički ispravu interpretaciju. Takođe je zapisana harmonija (akordi), kao i, naravno, kompletna ornamentika – „trileri“ bez kojih je narodna muzika nezamisliva.

SADRŽAJ: Bulbudersko kolo (Joca Marinković – Joca Balja), Darino kolo (ansambl Braće Nikolić, solista na orguljama Mića Nikolić), Jocino stakato (Joca Marinković – Joca Balja), Kockarsko kolo (Nikolica Stević), Ljubomora kolo (Nikolica Stević), Mačvansko kolo (Dragan Ćirković Ćira), Meraklijska šetnja (Mića Nikolić), Šabačko kolo – Mićina zavrzlama (Mića Nikolić), Radetovo kolo (Mića Nikolić), Šabački vez (ansambl Braće Nikolić, solista na orguljama Mića Nikolić).

Primer notnog zapisa iz zbirke:

Za naručivanje PDF zbirke pišite nam na mejl: [email protected]
ili preko kontakt stranice: KONTAKT

SA HARMONIKOM OKO SVETA / WITH ACCORDION AROUND THE WORLD (notni zapisi svetskih melodija + CD)

Note za harmoniku i audio CD

Sa harmonikom oko sveta / With Accordion Around the World
Note za harmoniku / Sheet music for accordion
A4, 100 strana / A4, 100 pages

Za naručivanje pišite nam na e-mail: [email protected]
ili preko kontakt stranice: KONTAKT
Order by e-mail: [email protected]

Knjiga sadrži notne zapise popularnih svetskih melodija (valcer, tango, džez, ruska muzika, španska muzika itd). Kompozicije su notirane sa kompletnim prstoredom za klavirsku harmoniku i basovima (leva ruka) u zasebnom linijskom sistemu. Sve kompozicije su notirane u aranžmanima kao sa istoimenog CD albuma koji možete poslušati ovde: https://www.youtube.com/watch?v=KW7zd1fdUrQ

SADRŽAJ / CONTENTS:
1. OLE GUAPA (A. Malando)
2. MEGLIO STASERA (H. Mancini, F. Marocco)
3. INDIFFERENCE (T. Murena / J. Colombo)
4. JA VSTRETIL VAS (Russian folk-song)
5. THE GODFATHER (N. Rota, F. Marocco)
6. REINE DE MUSETTE (J. Peyronnin)
7. LULLABY OF BIRDLAND (G. Shearing, F. Marocco)
8. TO NE VETER VETKU KLONIT (Russian folk-song)
9. ROAD TO MAROCCO (G. Lofgren, F. Marocco)
10. FRENCH TOAST (F. Marocco)
11. LE COUCOU (L. C. Daquin)
12. ESPANA CANI – PASO DOBLE (P. Marquina)
13. JERRY’S BREAKDOWN (J. Reed)
14. HORA MARTISORULUI (G. Dinicu)

Ceo album poslušajte ovde: https://www.youtube.com/watch?v=KW7zd1fdUrQ

Sa harmonikom oko sveta With accordion around the world
Sa harmonikom oko sveta With accordion around the world

IGRE I PESME IZ PIROTA I OKOLINE (knjiga notnih zapisa)

Igre i pesme iz Pirota i okoline – notni zapisi 12 igara i 18 pesama u aranžmanima za harmoniku.
Format: A-4, obim: 110 strana. Izavač: Muzej Ponišavlja.

Za sve dodatne informacije pišite nam na e-mail: [email protected]
ili preko kontakt stranice: KONTAKT

Igre i pesme iz Pirota i okoline - notni zapisi za harmoniku

Pirotski kraj je, kada govorimo o muzičkoj baštini, jedan od najbogatijih krajeva u našoj zemlji. Veliki uticaj na tradicionalnu narodnu muziku ima geografska pozicija, ovo područje se nalazi na nekadašnjem „carskom putu” a u blizini je i granica sa Bugarskom. Geografska bliskost sa Bugarskom uticala je na melos najviše u pogledu ritmike i ornamentike. Tako kod igara i pesama u pirotskom kraju česte su melodije u takozvanim neparnim ritmovima (5/8, 7/16, 11/16). Pojedine melodije su preuzete iz Bugarske i zadržane, pa su se vremenom odomaćile na ovim prostorima.

U ovoj knjizi melodije iz Pirota i okoline po prvi put su zabeležene sa detaljnom ornamentikom stilizovano u duhu tradicije muzičkog podneblja odakle potiču. Ukrasi su zapisani malim notama uz glavnu melodiju tako da ne može da dođe do zabune prilikom izvođenja. Zapisan je i kompletan prstored za klavirsku harmoniku. Aranžman za harmoniku zapisan je u dva linijska sistema: desna ruka sa melodijama, ornamentikom, melodijskim šarama, pratećim glasovima i prstoredom za klavirsku harmoniku, i leva ruka sa harmonijama i prelazima u basu što je takođe veoma bitan element u izvođenju na harmonici. Kod pesama je pored aranžmana za harmoniku uporedo zapisana i osnovna melodija sa tekstom koju izvodi vokal. Ovo je važno ne samo vokalnim solistima nego i instrumentalistima jer prilikom instrumentalnog izvođenja pesme potrebno je poznavati i tekst, odnosno atmosferu pesme koja može da definiše izvođački karakter. Kod pojedinih pesama koje imaju komponovane uvode („foršpile”) zapisane su i ove muzičke minijature.

Igre i pesme iz Pirota i okoline - primer notnog zapisa

Igre i pesme iz Pirota i okoline - primer notnog zapisa

Igre i pesme iz Pirota i okoline - primer notnog zapisa

Igre i pesme iz Pirota i okoline - primer notnog zapisa

NAJLEPŠA VIOLINSKA KOLA (knjiga notnih zapisa)

Najlepša violinska kola - notni zapisi

NAJLEPŠA VIOLINSKA KOLA (štampana notna knjiga)
Notni zapisi violinskih šumadijskih kola u aranžmanima za harmoniku

Format: A-4
Obim: 66 strana
2018. godina

Knjigu možete naručiti putem maila: [email protected]
ili preko kontakt stranice: KONTAKT

Knjiga „Najlepša violinska kola“ sadrži notne zapise za 20 kola u stilu „Šumadije“ koja su komponovali i odsvirali veliki majstori na violini. „Violinski“ stil sviranja kola zabeležen je u originalu tako da ga mogu izučavati kako harmonikaši tako i ostali instrumentalisti. Notni zapisi prilagođeni su za izvođenje na harmonici u smislu da je zabeležen prstored za klavirsku harmoniku, ali mogu ih koristiti i ostali instrumentalisti. U notnim zapisima, pored tačno zabeleženih melodija, zapisana je i kompletna ornamentika, kao i harmonija. Svi ukrasi – trileri zabeleženi su malim notama uz glavnu melodiju tako da ne može da dođe do zabune prilikom izvođenja ovog veoma bitnog segmenta narodne muzike.

kliknite na slike ispod za njihovo uvećanje
Najlepsa violinska kola - notni zapisi Najlepsa violinska kola - notni zapisi

VLAŠKA KOLA na harmonici (analiza izvođenja vlaškog melosa i notni zapisi vlaških kola)

Vlaska kola na harmonici - notna knjiga

VLAŠKA KOLA na harmonici
Analiza izvođenja vlaškog melosa i notni zapisi vlaških kola

Format: A-4
Obim: 92 strane
2017. godina

Knjigu možete naručiti putem maila: [email protected]
ili preko kontakt stranice: KONTAKT

 Na početku knjige data je analiza izvođenja vlaškog melosa na harmonici. Ova tematika obrađena je kroz tri celine: ukrasi (ornamentika) u vlaškoj muzici, ritmičke karakteristike i osobenosti, i tipične vlaške harmonije i bas figure. Ipak, najveći deo knjige zauzimaju kompletni notni zapisi za 30 vlaških kola, koja su komponovali i izvodili izuzetni umetnici i majstori na svom instrumentu. Sva ova odabrana kola u celini sadrže sve stilske elemente vlaškog melosa. Kola su zabeležena precizno i tačno. Celokupna ornamentika zabeležena je malim notama uz glavnu notu, pa na taj način ne može doći do zabune oko izvođenja ukrasa. Iznad svake note zabeležen je prstored za klavirsku harmoniku, a označena je i kompletna harmonija. Ovaj materijal biće od velike pomoći svima koji žele da vlaška kola izvode tačno i stilski ispravno. Autor je imao za cilj da sa ovom knjigom predstavi i sačuva od zaborava sve vredonosti koje vlaška instrumentalna muzika ima, te da ovaj materijal doprinese kulturi, kao i negovanju pravih vrednosti kada je reč o narodnoj muzici za harmoniku. Pored toga, ova knjiga biće značajna svima koji sviraju harmoniku (ali i ostalim instrumentalistima) i žele da uče ili proširuju svoje znanje i repertoar.

SADRŽAJ:

– UKRASI (ORNAMENTIKA) U VLAŠKOJ MUZICI

– RITMIKA U VLAŠKOJ INSTRUMENTALNOJ MUZICI

– HARMONIJA I BAS FIGURE

ZAJEČARSKI VEZ (V. Kokorić)

EKSPRES BORSKO KOLO (S. Božinović)

ŽAGUBIČANKA (J. Stanojević, interpret: M. Kodić)

VLAŠKI MELEM (S. Božinović)

LAZNIČKO KOLO (T. Paunović)

SNEGOTINSKO (D. Pavlović, interpret: M. Stefanović)

VLAŠKA MEDENICA (S. Božinović)

HOMOLJSKO SRCE (R. Jovanović Meneka)

VLAŠKI POSKOK (D. Aleksandrić, S. Nikitović)

KRAJINSKI DUKAT (S. Demirović)

TRNAVKA KOLO (S. Božinović)

VLAŠKI ŽUBOR (R. Marinković Budža)

KOLO IZ MUSTAPIĆA (V. Kokorić)

BOBOVKA KOLO (M. Kodić)

TOZINO KOLO (S. Božinović)

VLAŠKA TROJKA (D. Pavlović)

VLAŠKI BISER (D. Aleksandrić, T. Miljić)

BRODIČANKA KOLO (M. Matušić)

PLANINSKI VIHOR (S. Demirović)

VLAŠKI PRSTOLOM (S. Božinović)

BREZONIČKO KOLO (M. Futo, interpret: Lj. Vojvodanović)

HOMOLJSKI VEZ (V. Kokorić)

RAKOBARKA KOLO (D. Pavlović)

VLAJNINO KOLO (T. Miljić)

BELJAJKA KOLO (M. Kodić)

VLAŠKI ZAPLET (S. Demirović)

ZLOTSKA VLAJNA (S. Božinović)

BATUTA (V. Matušić)

HOMOLJANKA KOLO (T. Paunović)

ZLOĆANKA KOLO (R. Kostić)

Knjiga "VLAŠKA KOLA na harmonici"

Knjiga „Vlaška kola na harmonici“ – analiza izvođenja vlaškog melosa i notni zapisi vlaških kola

Knjiga "Vlaska kola na harmonici" - notni primer

Primer notnog zapisa iz knjige

Knjiga "Vlaska kola na harmonici" - notni primer

Primer notnog zapisa iz knjige