Knjiga ŠKOLA NARODNE MUZIKE za harmoniku 1 (tehnika, prstored, trileri, ritmovi, vežbe, notni zapisi)

SKOLA NARODNE MUZIKE za harmoniku / Vlada Veselinović
U knjizi je detaljno objašnjena tehnika sviranja klavirske harmonike, sva pravila prstoreda, ornamentika (trileri), ritmovi u balkanskoj muzici i sviranje basova na harmonici. Knjiga sadrži odabrane vežbe kao i kompletne notne zapise narodnih kola iz Srbije, Makedonije, Bugarske i Rumunije.

Prvo izdanje: mart 2014.
Reizdanje: maj 2019.
Format: A-4
Obim: 144 strane

Knjigu možete naručiti putem mejla: [email protected]
ili preko kontakt stranice: KONTAKT

Škola narodne muzike za harmoniku“ autora Vlade Veselinovića, predstavlja pravo osveženje u vreme kada je vrlo malo, ili gotovo nikakve muzičke literature koja se na studiozan način bavi jednom popularnom tematikom kao što je IZVOĐENJE NARODNE MUZIKE. Autor knjige kroz nekoliko velikih celina na detaljan način objašnjava sve bitne elemente za izvođenje narodne muzike na harmonici. Po prvi put je u jednoj literaturi zaokružena i objašnjena tehnika sviranja kakvom se koriste veliki majstori harmonike pri interpretiranju balkanskog melosa. Sva objašnjenja potkrepljena su primerima i odabranim vežbama. U ovoj školi nalazi se i jedinstven popis i prikaz svih trilera koji se sreću u balkanskoj narodnoj muzici. Obuhvaćeno je i prikazano preko 50 ukrasa srpske (šumadijske), bugarske, makedonske, rumunske i vlaške muzike, koji su predstavljeni i kroz praktične primere ukrašavanja melodija. Uz sva ova objašnjenja vezana za ukrašavanje, takođe su date i predvežbe i trilerske tehničke vežbe koje su nezaobilazne u pripremama za interpretiranje narodne muzike. Detaljno su predstavljeni i objašnjeni svi ritmovi koji se sreću u narodnoj muzici Balkana, kao i način njihovog izvođenja na basovima harmonike (leva ruka), počev od jednostavnih taktova (2/4, 3/4), preko složenijih ritmova (orijental, rumba, sa-sa) pa sve do mešovitih taktova karakterističnih za muziku Makedonije, Bugarske i južne Srbije (5/16, 7/8, 9/8, 11/8, 13/8 itd).

Narodna kola i ora za koja se u ovoj knjizi nalaze notni zapisi predstavljaju obaveznu muzičku lektiru za svakog harmonikaša. U knjizi su kompletni notni zapisi za 31 kolo i oro sa svih područja Balkana (Šumadija, jug Srbije, Makedonija, Bugarska, Rumunija). Neka od ovih kola zbog svoje velike popularnosti izvođena su u nebrojano verzija, a ovde su postavljena u aranžmanima za koje je autor knjige smatrao da će biti najinteresantniji onima koji budu pratili ovu školu. Notni zapisi su sa detaljno zabeleženom ornamentikom (trileri su zapisani malim notama), kompletnim prstoredom za klavirsku harmoniku i ubeleženom harmonijom.

Ovu knjigu mogu da koriste početnici (sa preduslovom da imaju barem osnovnu muzičku pismenost), ali i muzičari koji već sviraju a žele da nadograde i upotpune svoju tehniku i znanje.

Za više informacija o knjizi i naručivanje pišite na mail: [email protected]
ili preko kontakt stranice: KONTAKT

SADRŽAJ knjige „Škola narodne muzike za harmoniku 1“:
TEHNIKA SVIRANJA
Pravilno drzanje ruke.
Detaljno o prstoredu za klavirsku harmoniku – sva pravila prstoreda.
Artikulacija i proizvodnja (reprodukovanje) tona – kako dobiti zdrav i efektivan ton.
Dodatne vežbe za podjednako jačanje svih pet prstiju.
UKRASI (ORNAMENTIKA) U NARODNOJ MUZICI
Uvod u ornamentiku.
Detaljno o ukrasima u narodnoj muzici Balkana (osnovni trileri, ornamentika u srpskoj muzici, ornamentika u makedonskoj i bugarskoj muzici, ornamentika u rumunskoj muzici, ornamentika u vlaškoj muzici).
Izvođački aspekt ukrašavanja.
Ukrasi i prstored.
Tehničke vežbe za trilere (predvežbe za trilere, vežbe sa trilerima).
Ukrašavanje – opšti saveti.
RITMOVI I SVIRANJE BASOVA
Vrste ritmova u narodnoj muzici i sviranje basova – usklađivanje leve i desne ruke (2/4, 3/4, Orijentalni ritam, Rumba, Sa-sa, Mesoviti taktovi – 5/16, 7/8, 9/8, 11/8, 13/8, 18/8).
Sheme za sviranje svih ritmova na basovima harmonike.
Sviranje bas figura.
SVIRANJE CELIH KOMPOZICIJA
Praktični saveti.
Notni zapisi kompletnih kompozicija:
Čukaričko kolo
Kačerac kolo
Biserka kolo
Stara Šapčanka kolo
Kolubarski vez
Miloševsko kolo
Paraćinka kolo
Moravac
Džumbus kolo
Užičko kolo
Rumenka kolo
Banjski čačak
Čačak
Stara Vlajna
Vlajnica kolo
Vlajna
Bugarka
Pembe
Oro gajde
Pajduško oro
Karavlaško oro
Georgievo oro
Oro 18/8
Gankino horo
Krivo sadovsko horo
Sofijski čoček
Hora caltunarilor
Geamparalele din barlad
Sirba (Rumunska igra)
Hora dinspre ziua
Sarba de la Pitesti